Jobcrafting

Geschreven door: Josée van Hage

11- 12 - 2023

Dubbel voordeel: onbenut talent inzetten en mensen gemotiveerd aan boord houden!

Voor nogal wat organisaties is het lastig, zo niet onmogelijk, nieuwe mensen aan te trekken. De arbeidsmarkt is krap en wensen/eisen van potentiële medewerkers zijn hoog. Des te belangrijker wordt het mensen aan boord te houden en hun talenten optimaal te benutten. Jobcrafting is een manier om uitdaging, variatie en autonomie in het werk te vergroten. Het bevordert de interne mobiliteit en draagt eraan bij dat talent voor de organisatie behouden blijft en beter wordt ingezet.

Een jobcrafting voorbeeld uit de coachpraktijk

Michael (55 jaar) werkte als manager safety & security voor een grote speler in de toeristische sector. Als specialist in zijn vakgebied klom hij op naar de senior managementrol. Hij was verantwoordelijk voor zowel de strategie als de uitvoering ervan in de organisatie. De hoeveelheid werk en de operationele druk in deze 24/7-organisatie werd steeds belastender voor Michael. Zijn gezondheid kwam in het gedrang en hij overwoog op zoek te gaan naar een andere functie in een ander bedrijf. In het loopbaanorientatietraject dat hij via zijn werkgever bij mij kon volgen werd duidelijk dat hij zich in deze sector eigenlijk heel goed thuis voelde. Dat hij liever niet zou vertrekken maar de vele strategische en operationele taken niet meer kon combineren.

Samen brachten we in kaart wat voor hem belangrijk was in zijn werk, hoe hij omging met de inhoud van zijn takenpakket en voor welke werkrelaties hij verantwoordelijkheid nam. Daarna bracht hij het toekomstperspectief in beeld: als hij zelf vorm kon geven aan zijn rol, op een manier die aan zou sluiten bij zijn ervaring, talenten en capaciteiten in deze fase van zijn leven, hoe zou het werk er dan uit zien? Hoe zou dat aansluiten bij de doelen van zijn team en de organisatie? Michael slaagde erin zijn Job te craften met een focus op strategische- en opleidingsverantwoordelijkheden.

Voor zijn teamleden nam de variatie, uitdaging en autonomie toe door de verschillende operationele taken die zij van Michael overnamen. Zijn kennis en ervaring bleven op een passende manier behouden voor de organisatie, en het team kreeg een nieuwe impuls. Een prachtig voorbeeld van succesvolle jobcrafting.

Zelf jobcrafting vormgeven Sermone

Zelf vormgeven aan je rol

Jobcrafting gaat over het actief vormgeven en aanpassen van het werk door werknemers, met als doel om hun werkzaamheden beter aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeften, vaardigheden en interesses. Het draagt bij aan een betere werk-privébalans en het verhogen van werktevredenheid en betrokkenheid. Belangrijk is dat medewerkers zelf het initiatief nemen om hun taken en verantwoordelijkheden onder de loep te nemen, en daartoe gestimuleerd worden door hun manager.

In teams bewegen we van vaste functiebeschrijvingen naar rol- en taakverdeling op basis van talenten en ontwikkelbehoeften. Uiteindelijk resulteert dit niet alleen in toenemende motivatie en een hogere productiviteit, maar vooral ook in een positief werkklimaat, gerichte ontwikkeling van medewerkers, minder verzuim en lager verloop.

Durf jobcrafting te stimuleren

Voor leidinggevenden is het belangrijk de mogelijkheden tot Jobcrafting te stimuleren. Dat begint bij de basis: het creëren van een cultuur waarin teamleden worden aangemoedigd hun wensen en behoeften te onderzoeken en kenbaar te maken. Als er ruimte is voor individuele aanpassingen, kan het gesprek over de beste verdeling van taken in het team open worden gevoerd. Het team kan van vaste functies naar optimale verdeling van rollen en taken groeien. Daarnaast is het belangrijk actief de nodige ruimte en middelen te bieden voor opleiding- en ontwikkeling.

Voordelen en nadelen jobcrafting

Voor- en nadelen

“Elk voordeel heb z’n nadeel”. Deze Cruyffiaanse uitspraak is ook op Jobcrafting van toepassing. Want ook al leidt het stimuleren van jobcrafting tot gemotiveerde medewerkers, een grotere betrokkenheid, hogere productiviteit, talentontwikkeling en een betere afstemming tussen individuele doelen en organisatiebelangen: er zijn ook een paar nadelen die ik niet onbesproken wil laten.

  • Door verschillende taken toe te voegen of wijzigen kan het lastig zijn de focus te behouden op de kerntaken van de functie. Dit kan leiden tot minder effectiviteit in het werk.
  • Jobcrafting kan ertoe leiden dat medewerkers teveel taken op zich nemen of de functie te breed maken. Dat kan weer leiden tot ongezonde stress of overbelasting.
  • Als medewerkers zich richten op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor de aangepaste taken, kan dat ten koste gaan van de ontwikkeling van hun kernvaardigheden, waardoor ze minder bekwaam worden in de oorspronkelijke functie.
  • Als medewerkers hun taken te vaak aanpassen, kan het leiden tot onduidelijkheden over wie verantwoordelijk is voor wat en zo tot verwarring leiden binnen het team.
  • Voor leidinggevenden geldt dat ze ervoor moeten zorgen dat de werklast evenredig verdeeld blijft in het team. Zij behouden het overzicht en beheren de veranderende verantwoordelijkheden van de medewerkers. Dat kan leiden tot overbelasting van leidinggevenden.

Welzijn en groei

Deze nadelen zijn aandachtspunten voor de organisatie die uitdaging, variatie en autonomie voor medewerkers en managers wil stimuleren en talenten optimaal wil benutten. Jobcrafting leidt tot gemotiveerde medewerkers, een hogere productiviteit, talentontwikkeling en een betere afstemming tussen individuele doelen en organisatiebelangen. Zo investeer je in het welzijn en de groei van medewerkers, teams en de organisatie. Dat lijkt mij nou een mooie gedachte om mee te nemen naar het nieuwe jaar, en te bespreken in de start- of planningsgesprekken in januari.

Fijne kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar gewenst!
Josée van Hage
December 2023

P.S.

Jobcraften hoe dan

Jobcraften, hoe dan?

Zelf actief vormgeven aan je baan met als doel je werkzaamheden beter aan te laten sluiten bij je persoonlijke behoeften, vaardigheden, leerwensen en interesses gaat niet vanzelf. Het vraagt om inventarisatie, analyse, initiatief, communicatie en afstemming. Als je eraan toe bent zelf meer regie te nemen over je werk, download dan de checklist Jobcraften en ga aan de slag met de vijf stappen die leiden tot:

  • Meer motivatie en werktevredenheid
  • Hogere productiviteit
  • Carrièreontwikkeling

Vraag hier de checklist Jobcraften aan!

Josée van Hage - Sermone

Josée van Hage

Sermone BV is in 2002 gestart door Josée van Hage. Vanuit haar visie dat succes begint met plezier, ontwikkeling en groei, helpt zij sindsdien organisaties in het sturen op ontwikkeling van mensen en teams.

Zij doet dit door gerichte inzet van coaching, teamontwikkeling, training en HRM: pragmatisch, daadkrachtig en met het gewenste resultaat voor ogen. Vooral door in gesprek te zijn met mensen, en door hen uit te dagen het gesprek met elkaar op een andere manier aan te gaan.

“Sermone” is Latijn voor “gesprek”. Het oog in het logo staat symbool voor het belang van de zuivere waarneming in de begeleiding van mensen in hun ontwikkeling.

Josée heeft een achtergrond in de internationale hotellerie. Na haar Master of Arts in HRM werkte ze als HR manager in verschillende internationale ondernemingen. In 2002 vestigde ze zich zelfstandig.

Ze professionaliseerde zich als Meestercoach en Dieptepsycholoog. Dit bracht haar achter de schermen bij een breed scala aan verschillende organisaties en ondernemingen.

Josée hecht aan hoge kwaliteit.
Daarom is ze geregistreerd als Senior Practitioner© bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO/EMCC), als Register Therapeut bij de Jungiaanse Vereniging van Analytische Therapeuten (JVATN) en is ze aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieadvies (NVP).

Josée is gecertificeerd ODC-coach en als docent verbonden aan het Instituut voor Sociale- en Bedrijfswetenschappen (ISBW).

Reacties

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gerelateerde artikelen

Geen tijd om te werken

Geen tijd om te werken

De agenda zit vol met besprekingen, in zaaltjes of op kantoor, en vandaag de dag vaak via een beeldscherm. Met een beetje pech kom je uit het overleg met extra werk waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, omdat je vol zit met meetings. Een overvloed aan vergaderingen leidt tot een enorme verspilling van energie, talent, productiviteit en capaciteit. We komen niet meer toe aan het eigen werk, reflectie, echt contact, herstel … wat een armoe.

read more
Chaos!

Chaos!

In het leven komen we allemaal in aanraking met chaos. Op wereldschaal en in onze directe omgeving. Of het nu gaat om problemen op het werk, moeilijkheden in relaties of onverwachte gebeurtenissen, chaos kan ons leven op zijn kop zetten en ons overweldigen. In deze tijden is het de vraag hoe overeind te blijven, het positieve te blijven zien en regie over je leven te nemen. Persoonlijk leiderschap is van cruciaal belang om rust en stabiliteit te vinden te midden van de storm.

read more
Josée van Hage - Sermone

Wil je bijblijven? Meld je nu aan en ontvang mijn laatste nieuws.

Excelleren in Leiderschap

Teams in ontwikkeling

Coaching

HRM

Je hebt je succesvol ingeschreven!

Skip to content