Het Odin Development Compass (ODC®)

Optimale inzet en groei van talenten

Wanneer je gericht wilt werken aan de ontwikkeling van mensen vanuit hun natuurlijke kracht, wil je ongetwijfeld weten wat de werkelijke talenten zijn en wat daarin effectief ontwikkeld kan worden. Het Odin Development Compass (ODC®) helpt je betrouwbare keuzes te maken over ontwikkeling en inzet van managers, medewerkers en teams in je organisatie.

ODC Odin Development Compass Sermone

 

Door het ODC® leren de mensen in de organisatie zichzelf en elkaar beter kennen, waardoor communicatie en samenwerking vanuit natuurlijke kracht gemakkelijker worden. Inzet van de ODC-meting vergroot de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Het draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur waarin mensen vanuit hun essentie en bezieling samenwerken en bijdragen. Dit leidt tot duurzame groei en succes voor zowel de individuele medewerker, het team en de organisatie.

Het Odin Development Compass meet het bewuste én onbewuste

Tenminste 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit het onbewuste.
Het krachtige en unieke van het ODC® ten opzichte van traditionele instrumenten is dat het ook het onbewuste meet. Natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerd gedrag (kwetsbare kracht) wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee de blokkades die belemmeren dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken. Deze inzichten maken dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren inzetten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.

Odin Development Compass ODC Sermone

De ODC®-meting:

  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
  • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerde competenties -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
    voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress van individuen en teams;
  • faciliteert succesvolle teams samen te stellen op basis van natuurlijke kwaliteiten.
Odin Development Compass ODC Sermone

Focus op natuurlijke talenten

De inzet van het ODC® faciliteert organisaties om te focussen op rollen in plaats van op functies. Het zichtbaar en herkenbaar maken van aangeleerde competenties (kwetsbare kracht), die onder (grote) druk leiden tot ineffectief gedrag, is essentieel voor optimale inzet van talenten. De verschillende toepassingsmogelijkheden van het ODC®, maar vooral ook het kunnen volgen van de tijdlijn ontwikkeling, maken dat optimaal talentmanagement duurzaam geborgd wordt.

De ODC-meting® toont de essentie in vier kleuren:

Sermone ODC meting
Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.
Ontwikkelbaar talent
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen. Dit geeft extra energie.
Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.
Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.
Sermone ODC meting

Gevalideerd, betrouwbaar, online en snel

De ODC®-meting is gevalideerd en meet met hoge betrouwbaarheid. De online-meting kan in slechts 15 minuten worden afgerond. Het ODC® is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Josée van Hage:

Waarom wachten? Plan je afspraak vandaag nog.

Josée ondersteunde me op een fijne manier in het stellen van duidelijke doelen en strikte planning en uitvoering met mijn team.

Lucienne Lestraden

Nivola

“Josée leerde me vooral naar mijn innerlijke ik te kijken en te ‘voelen’ wat er in mij leeft, om beter samen te kunnen werken.”

Miriam Rothengatter

COA

“De Directie en Heads of Department hebben mooie stappen gemaakt in hun ontwikkeling met het programma “From the Inside Out”.

Marjan Blezer

Conservatorium Hotel

Josée van Hage - Sermone

Wil je bijblijven? Meld je nu aan en ontvang mijn laatste nieuws.

Excelleren in Leiderschap

Teams in ontwikkeling

Coaching

HRM

Je hebt je succesvol ingeschreven!

Skip to content